Đại sứ Armenia tại Việt Nam Vahram Kazhoyan cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm Armenia vào tháng 7/1959 khi quốc gia này còn là một nước cộng hòa thành viên trong Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết (gọi tắt là Liên Xô).

Đại sứ Kazhoyan cho biết, chuyến thăm lịch sử này đã đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị giữa Armenia và Việt Nam sau này.

Những bức ảnh này hiếm ở chỗ chúng không được công bố rộng rãi trước đây. Hiện thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Armenia là khá ít ỏi.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ lãnh đạo Đảng Cộng sản Armenia, thăm một nhà máy thủy điện, trại thiếu niên, gặp gỡ với các nhà văn và người dân Armenia...

Dưới đây là 6 bức ảnh mà Đại sứ Kazhoyan (bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam vào năm 2019) đã sao chép và dành tặng cho độc giả VOV (qua những bức ảnh này chúng ta có thể cảm nhận tình cảm của nhân dân Armenia đối với Hồ Chủ tịch):