Một số cơ sở nghiên cứu hàng đầu của Australia đang tiến hành cuộc thử nghiệm tại tất cả các bang và vùng lãnh thổ của nước này với một số mẫu máu thu được từ người hiến tặng để tìm ra 2 loại kháng thể với virus SARS CoV-2 có trong máu.

Trong giai đoạn thử nghiệm diễn ra vào 10 ngày trong tháng 6/2022 với hơn 5100 mẫu máu được người dân trong độ tuổi từ 18 đến 89 hiến tặng cho thấy, ít nhất 46% người trưởng thành có xuất hiện kháng thể SARS-CoV-2 trong máu.

Trong đó tỷ lệ được phát hiện cao nhất là ở thanh niên trẻ tuổi  từ 18 đến 29 tuổi với 61,7% và tỷ lệ này giảm xuống còn 25,7% với những người trong độ tuổi từ 70 đến 89.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành vào tháng 6 vừa qua là cuộc thử nghiệm thứ 2 mà các nhà khoa học thực hiện trong năm nay. Trước đó, trong cuộc thử nghiệm vào tháng 2/2022, tỷ lệ người trưởng thành đã từng mắc Covid-19 chỉ vào khoảng 17%, tức là chỉ bằng khoảng 37% so với phát hiện trong tháng 6. Mặc dù nghiên cứu còn có những hạn chế nhưng những phát hiện này đã phản ánh chính xác phần nào thực trạng các ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng mạnh tại Australia trong những tháng gần đây.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, các nhà khoa học Australia sẽ tiếp tục tiến hành 2 cuộc thử nghiệm nữa, trong đó có cuộc thử nghiệm gần nhất sẽ được tiến hành vào cuối tháng 8 tới./.