Cụ thể, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trong lần công bố này áp dụng cho phương thức xét tuyển mã 100, 402 và 502.

Mã phương thức xét tuyển 100 xét tuyển tương ứng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho các tổ hợp: A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, D09 và D10.

Mức điểm tại mục 1 trong bảng (phương thức 100) bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng khu vực và điểm ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp các môn tính hệ số 1. Đối với các ngành/chương trình có tổ hợp môn tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 30 theo công thức: (Điểm môn 1+ Điểm môn 2+ Điểm tiếng Anh *2)*3/4 + Điểm ưu tiên.

Mã 402 tương ứng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2022 theo các tổ hợp: K00, K01, K02.

Mức điểm tại mục 2 (phương thức 402) trong bảng trên bao gồm điểm bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội theo tổ hợp xét tuyển, đã được quy đổi về thang điểm 30, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển.

Mã 502 tương ứng phương thức xét kết hợp có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT với các đối tượng 4,5,6 theo Đề án tuyển sinh.

Mức điểm tại mục 3 (phương thức 502) trong bảng bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển áp dụng đối với phương thức xét tuyển kết hợp đối tượng 4,5,6 và với tất cả các ngành/chương trình xét tuyển./.