Dữ liệu này đang được quản lý bởi Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh. Đến hiện tại đã thu thập được thông tin của hàng triệu ngôi mộ liệt sĩ từ hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ trên khắp cả nước. Đội ngũ dữ liệu cũng đã chụp lại hơn 2,6 triệu bức ảnh mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ để đưa vào thư viện tra cứu. Số mộ liệt sĩ cần khắc lại thông tin trên bia được xác định là 53.000 mộ thông qua địa chỉ chi tiết, tọa độ, người liên hệ. Mộ cần rà soát bổ sung thông tin là gần 136.000 mộ.

Theo Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, đến nay việc thu thập, rà soát dữ liệu ảnh mộ liệt sĩ của các nghĩa trang trên cả nước đã cơ bản được hoàn thành, chỉ còn 1 số nhỏ các ảnh mộ liệt sĩ chưa được thu thập và chỉnh sửa do nghĩa trang đang được tu sửa.

Để tra cứu thông tin liệt sĩ, một liệt sĩ trực tuyến có thể làm theo các bước sau:

  • Trung cập vào cổng http://thongtinlietsi.gov.vn/tra-cuu
  • Nhập các thông tin cần thiết như Tên liệt sĩ, Năm sinh, Năm hy sinh, Quê quán, Nghĩa trang yên nghỉ,… Càng nhập đầy đủ thông tin thì kết quả trả về sẽ chi tiết hơn
  • Nếu gia đình chỉ nhớ tên liệt sĩ và không biết những thông tin khác thì sẽ có danh sách các liệt sĩ có tên như tra cứu để gia đình tham khảo và tìm kiếm

Dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ vẫn liên tục được cập nhập để giúp thân nhân có thể tìm được các anh hùng sớm hơn và thuận tiện hơn./.