Tại buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, những mốc son lịch sử vẻ vang của dân tộc; khẳng định vị thế, vai trò lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất non sông, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng; xây dựng và phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Cần Thơ quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công sự nghiệp Công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đặc biệt, sau khi kiểm soát được dịch COVID-19, các hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố phục hồi mạnh mẽ; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt mức tăng cao khoảng 8% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng  hơn 12% so với cùng kỳ; khu vực dịch vụ là điểm sáng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21%, khách du lịch đến thành phố tăng 55%. Song song đó, các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao từng bước được mở cửa trở lại gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, nhất là đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện Khánh thành Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ, Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Liên hoan Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ III và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2022.

Ông Trần Việt Trường cho biết thêm, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng cũng được thực hiện tốt, công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, hệ thống chính trị được củng cố, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ 03 khâu đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu. Huy động, tập trung mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng. Đẩy nhanh tiến độ lập và trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Trần Việt Trường nhấn mạnh: "Quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa - xã hội, đảm bảo đáp ứng cơ bản nhu cầu văn hóa, tinh thần cho Nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách người có công với cách mạng, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Chú trọng phát triển khoa học công nghệ, thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng và vận hành tốt chính quyền điện tử, đô thị thông minh, xã hội số, kinh tế xanh."

Dịp này, Thành ủy Cần Thơ cũng tiến hành trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 50 năm tuổi Đảng và 45 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí cao niên tuổi Đảng./.