Theo đó, trận động đất vừa được ghi nhận có độ lớn 2,5, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km và được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Như vậy, đến thời điểm này, trong ngày 31/8, khu vực huyện Kon Plông, Kon Tum đã ghi nhận 2 trận động đất.

Trước đó, lúc 4h10, một trận động đất mạnh 2,6 độ đã được hệ thống của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần- Viện Vật lý ghi nhận. Trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Trước đó, ngày 30/8, khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum cũng đã ghi nhận 1 trận động đất có độ lớn 3,3./.