Ngày 31/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đối với một số bộ, cơ quan.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương trước ngày 5/9 phải tổng hợp, báo cáo danh mục các dự án đầu tư công theo các nhóm: đã được bố trí vốn nhưng chưa khởi công; chưa đấu thầu; đã có chủ trương nhưng chưa phê duyệt được dự án đầu tư để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, so với thời điểm kiểm tra tháng 7/2022 thì đến nay có 2 cơ quan có tỉ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình cả nước, là Bộ Tài nguyên và Môi trường và tỉnh Đồng Nai. Theo đó, 2 cơ quan, địa phương này trong thời gian tới sẽ không nằm trong phạm vi của Tổ công tác. Trong đợt kiểm tra tháng 8/2022 thì có thêm Bộ Xây dựng do tỉ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Một số cơ quan đã dự kiến giải ngân cả năm đạt 100% kế hoạch đó là Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Tuy nhiên vẫn còn một số cơ quan có tỉ lệ giải ngân chưa cao nhưng cũng đã nghiêm túc, chủ động rà soát khả năng giải ngân và có đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn được giao như thành phố Hà Nội giảm 2.000 tỉ đồng vốn nước ngoài, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm 140 tỉ đồng, Liên minh HTX Việt Nam giảm hơn 92 tỉ đồng.

Theo bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, có 5 nguyên nhân lớn làm chậm tiến độ giải ngân, là năng lực lập dự án còn hạn chế; thực hiện thủ tục đầu tư còn chậm; một số chủ đầu tư thiếu chủ động trong kiểm tra, đôn đốc; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư chưa quyết liệt và tình trạng một số nhà thầu thi công cầm chừng.

Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bà Phan Thị Thắng cho biết: “Thành phố Hồ Chí Minh đã lập 3 tổ công tác, trong đó, tổ số 1 tập trung vào các dự án lớn, có vốn trên 100 tỷ đồng, tổ thứ 2 gỡ vướng về giải phóng mặt bằng, tổ thứ 3 tháo gỡ khó khăn cho dự án ODA. Hàng tuần, các tổ công tác rà soát, làm việc với các địa phương, chủ đầu tư. Chủ tịch UBND thành phố tổ chức giao ban hàng tháng về công tác này. Đồng thời tổ chức các tổ công tác đi kiểm tra thực tế và xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong chậm giải ngân vốn đầu tư  công”.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao các địa phương đã nhận diện các nguyên nhân, tồn tại, vướng mắc; đã thành lập các tổ công tác, lãnh đạo các tỉnh họp giao ban hàng tháng về giải ngân, từ đó, tình hình có chuyển biến. Tuy nhiên, tiến độ còn chậm, tỉ lệ còn thấp.

Theo Phó Thủ tướng, chậm giải ngân vốn đầu tư công do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc phân bổ vốn chưa khoa học, nhiều dự án được bố trí vốn năm 2022 nhưng chưa được phê duyệt dự án đầu tư, nhiều dự án chưa đầu thầu, lựa chọn nhà thầu, có dự án chưa giải phóng mặt bằng, một số dự án chậm tiến độ do nhà thầu yếu kém, do các thủ tục thanh toán, nghiệm thu chưa kịp thời.  

Về giải pháp, đối với các dự án đã đủ điều kiện và đang triển khai, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, triển khai thi công 3 ca để bù tiến độ đã chậm. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu, đối với các dự án đã được phân bổ kế hoạch vốn nhưng chưa khởi công, kiên quyết thu hồi để điều động, phân bổ vốn cho các dự án khác, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

"Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạoo kiên quyết phải thu hồi vốn, chứ đây không phải trả lại vốn. Bây giờ phải rà soát những đơn vị không làm được thì thu hồi về để tăng cường cho các công trình làm được. Tại các địa phương cũng vậy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân rà soát, kiên quyết thu hồi những dự án, thu hồi nguồn vốn của các dự án không triển khai hoặc triển khai chậm. Đến cuối năm nay những dự án không giải ngân được thì lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. Các đồng chí phải báo cáo để Chính phủ ra quyết định điều chuyển, còn nếu để đó, cuối năm nay mà không làm được thì phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước Chính phủ” - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói./.