Cụ thể, trong năm 2022, tổng vốn đầu tư công của Hà Nội trên 51.000 tỷ đồng, trong đó cấp thành phố là 34.000 tỷ đồng; cấp huyện hơn 16.000 tỷ đồng. nhưng đến cuối tháng 8, toàn thành phố mới giải ngân được gần 13.900 tỷ đồng, đạt 27,1% kế hoạch, thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Theo ngành chức năng Hà Nội, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố chưa đạt mục tiêu là do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là vướng mắc việc xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất, quỹ nhà tái định cư… Một số dự án phát sinh hạng mục, chi phí dẫn đến phải điều chỉnh dự án, chủ trương đầu tư.

Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: “Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư xác định rõ nguyên nhân cả chủ quan và khách quan; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cá nhân liên quan trong việc thực hiện triển khai dự án giải ngân vốn không đạt trên 90%. Vì vậy cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là nút thắt trong thực hiện kế hoạch đầu tư công”.

Để tháo gỡ vướng mắc, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 10 về tăng cường thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022. Trong đó, nhấn mạnh việc hoạt động quyết liệt và thực chất hơn của 6 Tổ công tác về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị giao ban hàng tháng về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc…

Ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu các nhà thầu huy động nhân lực, vật lực triển khai ngay các dự án đang thi công. Dự án nào có hiện tượng giải ngân chậm thì cùng tìm cách tháo gỡ”./.